Nghi Tân khai mạc kỳ họp thứ 6 – HĐND phường khóa 4

Đăng ngày 31/12/2013

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe UBND phường báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Theo đó, tổng giá trị sản xuất cả năm ước đạt trên 340 tỷ đồng, vượt 1,8% so chỉ tiêu KH thị xã giao. Trên lĩnh vực VH – XH, Nghi Tân có trên 90% gia đình văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 8,8%. Các chế độ chính sách được thực hiện nghiêm túc. QP – AN đảm bảo. Tuy nhiên, trong năm vẫn còn tồn tại những bất cập: Công tác môi trường vẫn còn nhiều hạn chế, tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, sinh con thứ 3 trở lên . Đây cũng là nhiệm vụ đặt ra cho Nghi Tân trong năm 2014. Bên cạnh đó, phường sẽ phấn đấu đưa tổng giá trị sản xuất tăng lên 7,4%.

Kỳ họp thứ 6, HĐND phường Nghi Tân cũng đã nghe và cho ý kiến đối với các báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, kế hoạch phân bổ ngân sách năm 2014; báo cáo kiểm điểm về công tác chỉ đạo điều hành năm 2013; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri. Nghe phát biểu của UBMTTQ phường về vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền và tâm tư nguyện vọng của cử tri trên địa bàn phường.