Cửa Lò triển khai nhiệm vụ Xây dựng cơ sở năm 2014

Đăng ngày 30/12/2013

Bước sang năm 2014, BCĐ Xây dựng cơ sở ATLC – SSCĐ thị xã Cửa lò đã xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó, tập trung vào các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu có trên 75% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, không có yếu kém. Trong xây dựng và phát triển kinh tế, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng đạt 9 – 10%, tổng giá trị sản xuất tăng 10 – 11% so với năm 2013. Tiếp tục thực hiện tốt đề án xây dựng và phát triển đời sống văn hóa thị xã Cửa Lò với gần 85% khối phố đạt chuẩn văn hóa. Trên lĩnh vực QP – AN, thị xã sẽ đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân, xây dựng lực lượng công an phường có 75% khá giỏi về nghiệp vụ.

Hội nghị cũng đã tiến hành kí kết chương trình phối hợp hoạt động thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2014 giữa các ban ngành đoàn thể trong thị xã.