Hội khuyến học Nghi Hải: Tọa đàm khuyến học, khuyến tại các dòng họ năm 2013

Đăng ngày 30/12/2013

Phường Nghi Hải hiện có 25 dòng họ lớn. Nhờ làm tốt công tác xây dựng dòng họ văn hóa đi đôi với xây dựng bản hương ước, quy ước giáo dục con cháu về truyền thống gia tộc, về phẩm chất đạo đức, đạo làm người và nếp sống văn hóa ở khu dân cư, nên phong trào khuyến học, khuyến tài ở các dòng tộc ở Nghi Hải đã đạt một số kết quả nhất định. Các dòng tộc đã không ngừng phát huy truyền thống tộc họ, vận động con cháu tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế gia đình, đóng góp công sức và vật chất vào xây dựng, phát triển quê hương, giữ gìn an ninh trật tự ở khối; Xây dựng các nguồn quỹ khuyến học, khuyến tài và nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng gia đình văn hóa, khối văn hóa. Nhiều dòng họ đã được tôn vinh, như: Dòng họ Hoàng, dòng họ Trần, dòng họ Phạm….

Tại buổi tọa đàm, Hội khuyến học, khuyến tài phường Nghi Hải đã đưa ra một số tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng khuyến học ở các dòng họ như: phấn đầu 50% gia đình trong dòng họ được công nhận gia đình hiếu học; Hàng năm, Ban khuyến học dòng họ tổ chức tôn vinh khen thưởng, động viên con cháu học hành….