Cửa Lò hỗ trợ bò giống cho nông dân nghèo xã Nghĩa Thọ

Đăng ngày 28/12/2013

Dịp này, Thị xã Cửa Lò tổ chức trao tặng 6 con bò sinh sản trị giá 84 triệu đồng cho 6 hộ nông dân nghèo ở Nghĩa Thọ. Là một trong 4 xã đặc biệt khó khăn của huyện Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Thọ đang thụ hưởng chương trình 135 của chính phủ với 85% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, được hỗ trợ con giống là nguồn động viên lớn lao giúp các hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập, giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.