Cửa Lò tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2013

Đăng ngày 27/12/2013

Năm 2013, thị đoàn Cửa Lò tiếp tục triển khai thực hiện chương trình nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới. Trong năm các cơ sở đoàn đã kết nạp mới gần 800 đoàn viên, giới thiệu kết nạp cho 116 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Đảm nhận 20 công trình thanh niên” Vì cuộc sống cộng đồng” với giá trị hơn 50 triệu đồng. Trong phong trào Phát triển kinh tế, toàn thị xã có 25 mô hình với số vốn từ 100 triệu đến 1,5 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa. Năm qua, Thị đoàn cũng đã triển khai tốt các chương trình giao lưu với thanh niên nước bạn Lào, góp phần tăng mối đoàn kết hữu nghị quốc tế.

Ngoài đánh giá hoạt động công tác Đoàn và phòng trào thanh thiếu nhi năm 2013, hội nghị đã tiến hành tham luận với các nội dung trọng tâm liên quan đến giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên, quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp và giải quyết việc làm sau khi đào tạo nghề, vấn đề phát triển đảng viên trong độ tuổi đoàn hiện nay…

Dịp này, có 2 tập thể và 1 cá nhân được tặng bằng khen của Trung ương Đoàn, 3 tập thể được nhận giấy khen của Tỉnh đoàn, 10 tập thể – 6 cá nhân nhận giấy khen của UBND thị xã và Thị đoàn Cửa Lò. Ngoài ra, Hội liên hiệp thanh niên thị xã Cửa Lò đã vinh dự được nhận cờ thi đua của Hội LHTN Việt Nam./.