Nghi Tân đối thoại về công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất

Đăng ngày 15/06/2014

Hội nghị đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân phường Nghi Tân, với nhiều ý kiến tập trung vào vấn đề chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do hồ sơ chưa bổ sung được đầy đủ giấy tờ, văn bản. Một số hồ sơ do vướng mắc về cấp sai thẩm quyền, vướng quy hoạch của khu kinh tế Đông Nam; Hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định hiện hành… Hội nghị là dịp để người dân phường Nghi Tân trao đổi những vấn đề liên quan đến đất đai, đồng thời đây cũng là dịp để các cán bộ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã và UBND phường Nghi Tân làm tốt hơn công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn./.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh