Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri TX Cửa Lò

Đăng ngày 17/06/2014

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả phát triển KT-XH; QP-AN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của tỉnh Nghệ An; Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND Tỉnh khóa XVI,; báo cáo tóm tắt kết quả phát triển KT-XH; QP-AN 6 tháng đầu năm của TX Cửa Lò và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND TX Cửa Lò nhiệm kỳ 2011- 2016,  kết qủa thực hiện, giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm tại hỳ họp thứ 6. Các cử tri phường Nghi Thu đã có 10 lượt ý kiến với 19 vấn đề liên quan đến đường điện đi qua nhà ở của dân không an toàn, đường Sào Nam xuống cấp, không có hệ thống thoát nước,  Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sự dụng đất còn rườm rà gây  phiền hà cho dân, rác thải của chợ Thu Thủy, xe chở hải sản và xe vận chuyển rác thải gây ô nhiễm môi trường; Cần có chính sách hỗ trợ ngư dân đóng tàu thuyền khai thác hải sản, bám biển góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chất lượng nước sạch cung cấp cho du khách và người dân chưa đảm bảo; Hỗ trợ đất sản xuất nông nghiệp…đặc biệt là mong muốn Đại biểu HĐND 2 cấp cần sâu sát và tôn trọng ý kiến của cửa tri hơn, sơm trả lời và giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm không để kéo dài, làm mất lòng tin của nhân dân.

          Đại biểu HĐND tỉnh và TX Cửa Lò đã ghi nhận những ý kiến của các cử tri và giải trình cụ thể một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng thời tổng hợp các ý kiến còn lại trình lên kỳ họp HHĐND tỉnh và TX Cửa Lò sắp tơi./.

                                                                          Thanh Bình-Duy Quý