Nghi Thu tuyên truyền phòng chống ma túy, bạo lực gia đình

Đăng ngày 17/06/2014

Lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, công an, các tổ chức đoàn thể, bí thư, khối trưởng, cán bộ dân phòng phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò đã tham dự.

Trong thời gian 1 buổi, các đại biểu được cán bộ Công an Tỉnh nêu rõ về tác hại của ma túy đối với con người. Đồng thời, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy cũng như các kế hoạch thực hiện của ngành công an. Hướng dẫn công tác phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của ma túy giữa các cấp ngành, chính quyền địa phương với ngành công an. Đặc biệt là đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng ngừa, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về ma túy cũng như triển khai thực hiện dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” do Bộ công an phát động.

Cũng tại hội nghị này, phường Nghi Thu còn lồng ghép tuyên truyền, triển khai công tác phòng chống bạo lực gia đình năm 2014.

                                                                             

                                                                              Hữu Lương-Tạ Nhật