Nghi Hương tập huấn văn hóa ứng xử du lịch và VSATTP năm 2014

Đăng ngày 28/03/2014

Trong thời gian 1 buổi, những người tham dự lớp tập huấn được ông Lê Tài Hòe – Nguyên là giảng viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An trao đổi về ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hoá giao tiếp, ứng xử của người Việt Nam trong hoạt động du lịch nói chung và đối với Cửa Lò nói riêng; Được cán bộ Trung tâm y tế Cửa Lò cung cấp một số nội dung liên quan đến công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trong phục vụ dịch vụ du lịch trên địa bàn. Cũng tại lớp tập huấn này các hộ kinh doanh đã được lãnh đạo phường Nghi Hương quán triệt chủ trương trong hoạt động du lịch dịch vụ năm 2014.

Mục đích của lớp tập huấn là nâng cao ý thức và kỹ năng nghiệp vụ, văn hóa giao tiếp, ứng xử du lịch cho đội ngũ cán bộ quản lý du lịch, các nhà hàng khách sạn, nhằm thực hiện tốt mục tiêu của TX về xây dựng con người Cửa Lò ngày càng thân thiện, mến khách./.

Theo: Đàm Hiền-Tạ Nhật