Hội nghị giao ban trực tuyến về Thông tin và Truyền thông Quý 1

Đăng ngày 28/03/2014

 

Tại điểm cầu Cửa Lò có các đại biểu đến từ Phòng văn hóa thông tin, Đài TT-TH Cửa Lò, Trung tâm văn hóa-TT, Trung tâm viễn thông, Bưu điện Thị xã, Chi nhánh Viettel và Chi nhánh truyền hình cáp Cửa Lò.

Nội dung trọng tâm mà nhiều ngành, địa phương quan tâm và đề nghị Sở thông tin truyền thông, các Sở, ngành có liên quan sớm giải quyết là: Hoạt động của Đài TTTH cấp huyện, Đài truyền thanh cơ sở , Hệ thống bưu điện văn hóa xã vẫn còn khó khăn; Việc di dời hạ tầng của các đơn vị viễn thông để mở rộng quốc lộ 1 và xây dựng nông thôn mới còn chậm và vướng mắc; Hiệu quả hoạt động của Trung tâm một cửa; Hộp thư công vụ, Trang thông tin điện tử..có nơi làm chưa tốt do thiếu nhân lực và kinh phí; Công tác quản lý báo chí, xuất bản, quy chế phát ngôn..chưa được quan tâm đúng mức..

Trước những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, Đ/c Hồ Quang Thành-Giám đốc Sở thông tin truyền thông khẳng định: Trong thời gian tới sẻ phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương có liên quan, đặc biệt sẻ có tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân Tỉnh để triển khai tốt các nội dung liên quan đến công tác thông tin truyền thông, trong đó tập trung ưu tiên giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị và các địa phương; Chú trọng việc triển khai có hiệu quả 2 đề án lớn: Xây dựng chính Nghệ An thành Trung tâm công nghệ thông tin của vùng Bắc Trung Bộ và chính quyền Nghệ An điện tử ..

Theo: Khắc Giang