Nghi Hương:Điểm sáng trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Đăng ngày 26/03/2014

 Một trong những dòng họ ở Nghi Hương thực hịên tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đó là dòng họ Hoàng Khắc. Việc làm đầu tiên của dòng họ Hoàng Khắc đó là tuyên truyền, vận động con cháu thực hiện nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của địa phương, nhất là phát triển kinh tế và xây dựng gia đình văn hóa. Đồng thời phát huy và gìn giữ nền nếp gia phong. Ngoài ra, các cụ cao niên trong dòng họ còn nhiệt tình chỉ bảo con cháu cố gắng học hành thành đạt. Hàng năm, dòng họ Hoàng Khắc cũng đã lập quỹ và tổ chức trao thưởng cho những em đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng. Ông Hoàng Khắc Thạc, Khối 2 phường Nghi Hương cho biết:”Mỗi gia đình, con em chúng tôi  động viên khích lệ …tạo được sự đồng thuận cao trong dòng họ. Xây dựng đời sống văn hóa trong dũng họ đạt được kết quả nhất định, năm 2010 được UBND Thị Xã khen thưởng.”

Để các gia đình, dòng họ thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa, Nghi Hương đã chỉ đạo các ban ngành, khối dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Nội dung của cuộc vận động đã được cụ thể hóa để các khối, gia đình, dòng họ thực hiện. Nhờ đó phong trào đã nhanh chóng đi vào cuộc sống với sự tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân.

Đến nay phường Nghi Hương có 1.369 hộ được công nhận gia đình văn hoá chiếm 92%, 12/14 khối được công nhận làng văn hoá. Cuộc vận động này còn góp phần nâng cao đời sống cho bà con nơi đây. Hiện tại, thu nhập bình quân đạt 18 triệu đồng/người/năm; 100% gia đình được sử dụng nguồn nước sạch và có phương tiện nghe nhìn; 100% tuyến đường nội phường được nhựa và bê tông hóa. Năm 2010.Ông Trần Minh Lương, Chủ tịch UBND phường Nghi Hương TX Cửa Lò nói: ” Để thực hiện tốt phong trào này, chúng tôi tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách của Đảng và nhà nước , trong đó tập trung phát triển kinh tế xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế. Dự kiến đến năm 2012 chúng tôi sẽ có 14 khối được công nhận văn hóa đạt 100%.”

Có thể nói, việc thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã góp phần không nhỏ vào việc giáo dục đạo đức lối sống và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, gia đình, dòng họ. Từ đó, góp phần xây dựng Nghi Hương trở thành phường giàu mạnh, văn minh của Thị xã Cửa Lò ./.

Theo: Mỹ Hạnh