Nghi Hòa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2

Đăng ngày 17/03/2021

Chiều ngày 17/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghi Hòa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy phường, Lê Thanh Giang – Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí Phó CT, Ủy ban bầu cử, các tổ chức thành viên phường cùng tham dự.

Sau khi có thông báo số 10 ngày 9/2/2021 của thường trực HĐND phường về điều chỉnh dự kiến số lượng người, cơ cấu thành phần của các cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2021 -2026; Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã ban hành thông báo số 225 gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến hết ngày 5/3, có 13/13 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã gửi danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường với tổng số 41 người; Trong đó, Đảng ủy phường 02 người, cơ quan chính quyền 12  người, Mặt trận và tổ chức đoàn thể 12 người, giáo dục y tế 03 người, các khối 10 người và quần chúng nữ, trẻ 02 người.

Sau khi thảo luận, hội nghị đã hiệp thương biểu quyết thống nhất đưa ra khỏi danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 02 người và biểu quyết thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND phường từ 41 đại biểu xuống còn 39 người .

Đàm Hiền- Tạ Nhật