Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm chương trình tổng thể cải cách hành chính

Đăng ngày 18/03/2021

Chiều ngày 18/3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030. Hội nghị được kết nối trực tuyến với tất cả các bộ, ban, ngành và địa phương trong cả nước. Tại điểm cầu Thị xã Cửa Lò do đồng chí Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị.

Mười năm qua, việc thực hiện CCHC gắn liền với triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần thúc đấy phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước ta. Các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới chính quyền địa phương các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Chính Phủ, xác định được việc CCHC là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt, là giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Trong quá trình thực hiện Chương trình tổng thể, nhiều đơn vị đã có những mô hình, sáng kiến mới được nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả. Từ năm 2015 đến nay, các bộ, ban, ngành có 461 mô hình, sáng kiến CCHC; Các tỉnh có 6.124 mô hình, sáng kiến CCHC. Từ 2011 đến tháng 3/2020, trung bình tỷ lệ văn bản hành chính được trao đổi dưới dạng điện tử tại các tỉnh, thành phố là 86,1%. Giai đoạn 2016 – 2020, cả nước đã đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 5,4 triệu lượt cán bộ, công chức, viên chức, áp dụng phần mềm công nghệ thông tin vào công tác quản lý cán bộ, công chức; Số lượng dịch vụ công trực tuyến tăng đều qua các năm. Từ năm 2015 đến tháng 3/2020, trung bình số lượng cơ quan, đơn vị xây dựng hoặc sự dụng phần mềm một cửa điện tử ở các bộ, ngành là 92 cơ quan đơn vị; trung bình trong 6 năm ở 63 tỉnh, thành phố là gần 5,8 nghìn cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, tại hội nghị, Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục xoay quanh các vấn đề về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC vẫn chưa được thường xuyên liên tục, chưa hiệu quả tại một số đơn vị, việc kiểm tra CCHC nhiều lúc còn mang tính hình thức; Công tác thông tin tuyên truyền ở một số bộ, ban, nganh địa phương còn chưa thật sự lan tỏa tới người dân.

                                                          Dương Tân – Duy Quý