Nghi Hòa tiếp tục triển khai 7/14 tiêu chí Đề án Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa

Đăng ngày 10/07/2018

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thị xã Cửa Lò để từng bước xây dựng thi đua phát triển kinh tế giúp nhau làm giàu chính đáng, tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo là chỉ đạo của đ/c Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND Cửa Lò tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa thị xã giai đoạn 2016 – 2020” của phường Nghi Hòa được diễn ra vào sáng ngày 10/7.

vhh

Đưa vào thực hiện 2 năm, Đề án “Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa thị xã giai đoạn 2016 – 2020” triển khai tại phường Nghi Hòa đã đem lại hiệu quả rất thiết thực trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh đó, Đề án cũng phát huy được trách nhiệm của cộng đồng trong việc thúc đẩy quá trình xây dựng địa phương ngày càng xanh – sạch – đẹp, giàu mạnh và văn minh.

vhh1

vhh2

 Sau 2 năm triển khai, đến nay, 7/14 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch, còn 7 chỉ tiêu còn lại đang được phường tiếp tục triển khai. Tuy nhiên, hiện tại địa phương vẫn đang còn gặp một số hạn chế nhất định, như: Các khu dân cư phát triển không đồng đều; Ngân sách phân bổ hàng năm cho hoạt động phong trào văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; Chưa xây dựng được mô hình dòng họ văn hóa…. Đây cũng là những vấn đề được hội nghị đánh giá, thảo luận, bàn và đưa ra 9 giải pháp để thực hiện trong thời gian tiếp theo; Trong đó, địa phương tiếp tục tập trung vào củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ từ phường đến cơ sở; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân….

vhh3

vhh4

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND Cửa Lò ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Nghi Hòa trong thời gian qua. Đồng thời, đ/c Chủ tịch UBND thị xã cũng mong muốn đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thị xã Cửa Lò để từng bước xây dựng thi đua phát triển kinh tế giúp nhau làm giàu chính đáng, tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo…./.

Đàm Hiền – Duy Quý