Nông dân Cửa Lò khai thác tiềm năng du lịch để phát triển kinh tế( Phát sóng NTV:10/7/2018)

Đăng ngày 10/07/2018

Là địa bàn có nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế du lịch biển, trong những năm qua nông dân Thị xã Cửa Lò đã tích cực phát huy thế mạnh, khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương để thi đua phát triển kinh tế. Đặc biệt là các cấp hội nông dân đã cùng đồng hành, hỗ trợ về vốn và khoa học kỹ thuật để cùng nông dân thực hiện.