Nghi Hòa bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2023

Đăng ngày 11/10/2023

Sáng 11/10, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh phường Nghi Hòa đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 năm 2023. Các đồng chí: Trung tá Võ Văn Hùng – Chính trị viên phó, kiêm Chủ nhiệm chính trị BCH Quân sự thị xã Cửa Lò; Lê Thanh Giang – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh phường Nghi Hòa cùng đại diện các tổ chức đoàn thể, trường học, khối dân trên địa bàn phường tham dự. 

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được quán triệt các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng & an ninh; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng & An ninh, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, luật dự bị động viên; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

 

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp học viên nâng cao nhận thức về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó vận dụng vào vị trí công tác của mình góp phần xây dựng địa phương vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Nghi Hòa./.

                                                   Hữu Lương – Ngọc Ánh