Cửa Lò tham dự diễn đàn trực tuyến “lắng nghe tiếng nói Mặt trận cơ sở”

Đăng ngày 11/10/2023

Sáng 11/10, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói Mặt trận cơ sở” giữa đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV với đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp tỉnh Nghệ An.

Tại điểm cầu thị xã Cửa Lò có các ông: Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên BTV Thị ủy, Phó – Chủ tịch UBND thị xã cùng đại diện Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, một số phòng, ban cơ quan Thị ủy, UBND thị xã, các vị ủy viên UBMTTQ Việt Nam thị xã và ủy viên UBMTTQ Việt Nam các phường trên địa bàn tham dự.

Tại diễn đàn, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận được hơn 1200 ý kiến ghi nhận những mặt tích cực, không ngừng đổi mới, sáng tạo của Mặt trận với nhiều kết quả nổi bật và bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, trăn trở của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ tỉnh tới cơ sở trên địa bàn Nghệ An.

Thông qua các kiến nghị, giải pháp, những hiến kế của đội ngũ làm công tác Mặt trận cơ sở sẽ góp phần hoàn thiện Văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Qua đó, tiếp tục củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vun đắp thêm sự lớn mạnh của Mặt trận; tạo sự đồng thuận xã hội cùng với cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị cùng chung tay xây dựng Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ theo tinh thần Nghị quyết số 39 – NQ/TW của Bộ chính trị đã ban hành.

                                      Hữu Lương – Ngọc Ánh