Nghi Hải quán triệt chỉ thị 05 CT/TW của BCT

Đăng ngày 12/01/2017

tkdanghai

Dịp này, Đảng bộ phường Nghi Hải có 13 đ/c được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó 55 tuổi Đảng có 1 đ/c, 50 năm tuổi Đảng có 9 đ/c, 40 năm tuổi Đảng có 2 đ/c và 30 năm tuổi Đảng có 1 đ/c. Đây là niềm vinh dự và tự hào đối với các đ/c đảng viên nói riêng, và Đảng bộ phường Nghi Hải nói chung, để từ đó tiếp tục nguyện cống hiến sức lực và trí tuệ cho Đảng CSVN.

tkdanghai1

tkdanghai5

Tại hội nghị, trên 300 đảng viên toàn Đảng bộ phường Nghi Hải đã được đ/c Hoàng Văn Phúc – Trưởng ban tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò trình bày nội dung chỉ thị 05CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị  khóa XII về: Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Nghị Quyết hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khóa XII của Đảng.

tkdanghai2

tkdanghai3

tkdanghai4

Đây là những nội dung quan trọng có ý nghĩa  thiết thực mang tính định hướng giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của Chỉ thị và Nghị Quyết, từ đó vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn cuộc sống cũng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ ở địa phương./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý