Hội nông dân thị xã triển khai nhiệm vụ năm 2017

Đăng ngày 12/01/2017

 

tkHND

Năm 2016, các cấp hội nông dân thị xã đã nỗ lực, phấn đấu đạt được nhiều kết quả. Tổng diện tích gieo trồng đạt gần 106% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt đạt 2.545 tấn, tăng gần 11% so với năm 2015. Tổng đàn gia súc, gia cầm ước khoảng 144.700 con, tăng hơn 9.700 con. Về khai thác thủy sản đạt 10.800 tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015. Đặc biệt, trong năm, Cửa Lò đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng 3 tàu công suất lớn trên 820 CV theo NĐ 67/2014/NĐ-CP. Năm 2016, các cấp hội nông dân thị cũng tích cực đồng hành với nông dân trong việc hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình và đưa các giống cây con mới vào sản xuất. Trong đó, có mô hình trồng dưa chuột an toàn cho thu nhập từ 220-240 triệu đồng/ha; Thử nghiệm và nhân rộng các loại giống cho năng suất cao, kháng bệnh tốt như: Ngô 30Y87, lúa TL6, hương thơm số 1….

tkHND1

tkHND2

Ngoài ra, Hội còn làm tốt công tác ủy thác cho 1370 lượt hội viên vay vốn để phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo, với số tiền trên 58 tỷ đồng. Song song với đó, các cấp Hội đã đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi với 7 hộ đạt cấp Trung ương, 24 hộ đạt cấp Tỉnh và 3.649 hộ đạt cấp thị và cơ sở.

tkHND3

tkHND4

Năm 2017, Hội nông dân thị xã sẽ đổi mới công tác chỉ đạo, nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi”, phấn đấu số hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp tăng 5% so với năm 2016.

tkHND5

tkHND6

tkHND7

tkHND8

tkHND9

Với những kết quả đã đạt được, năm 2016, Hội nông dân thị xã được Hội nông dân Tỉnh công nhận là Đơn vị vững mạnh tiêu biểu. Hội nghị cũng đã trao giấy khen của Hội nông dân tỉnh, UBND thị xã và Hội nông dân thị xã cho 13 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016./.

Thanh Vân – Duy Quý