Kỳ họp thứ 2 HĐND phường Nghi Thủy khóa V

Đăng ngày 12/01/2017

HDND T

Kỳ họp đã thông qua 7 báo cáo của HĐND, UBND, MTTQ phường  về  thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội, QP- AN năm 2016, thực hiện dư toán thu chi ngân sách; công tác tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri.

HDND T1

Theo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội, QP- AN năm 2016, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn phường ước đạt gần 620 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2015 bằng 91,9% kế hoạch HĐND TX giao. Trong đó Công nghiệp xây dựng đạt trên 175 tỷ đồng; dịch vụ ước đạt 280,5 tỷ đồng; Nông –Lâm- Ngư nghiệp đạt trên 164 tỷ đồng. Thu ngân sách địa phương đạt trên 2,2 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, trong năm có 93% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, Đơn vị văn hóa 90%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,1%. Quốc phòng- an ninh luôn được đảm bảo…

HDND T2

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để thảo luận việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016, nhiệm vụ 2017…chất vấn và trả lời chất vấn và biểu quyết thông qua các Nghị quyết kỳ họp thứ 2.

HDND T3

HĐND phường Nghi Thủy đề nghị các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong phường nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017./.                                                                                           

                                                               Thanh Bình- Ngọc Ánh