Kỳ họp thứ 2 HĐND phường Thu Thủy khóa V

Đăng ngày 12/01/2017

hdndthuy

Kỳ họp đã thông qua 8 báo cáo của HĐND, UBND, MTTQ phường  về  thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội, QP- AN năm 2016, thực hiện dư toán thu chi ngân sách; công tác tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và xem xét 3 báo cáo khác.

hdndthuy1

Theo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội, QP- AN năm 2016, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn phường ước đạt trên 655 tỷ đồng, tăng 1,2% so với năm 2015 bằng 88,5% kế hoạch HĐND giao. Trong đó Công nghiệp xây dựng đạt trên 185 tỷ đồng; dịch vụ ước đạt trên 462 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 7,5 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, trong năm có gần 92% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3%. Quốc phòng- an ninh luôn được đảm bảo…

hdndthuy2

hdndthuy3

Tiếp đó, kỳ họp đã dành nhiều thời gian để thảo luận việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016, nhiệm vụ 2017…và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016; Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, QP – AN năm 2017, Nghị quyết chương trình giám sát năm 2017 của HĐND phường.…với những nội dung rất cụ thể và thống nhất giao cho các tổ đại biểu HĐND phường giám sát trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện.

Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ 2 – HĐND Phường Thu Thủy đã hoàn thành các nội dung của kỳ họp và thành công tốt đẹp./.                                                                                           

                                                               Thanh Bình- Ngọc Ánh