Nghi Hải: Tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân ĐKXD ĐSVH ở khu dân cư”

Đăng ngày 29/09/2015

nhaiNhìn lại kết quả sau qúa trình thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, và quyết định của Thủ tướng Chính phủ Nghi Hải đã có sự thay đổi trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt là các phong trào xây dựng gia đình, đơn vị văn hóa, và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội được thực hiện gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, làm cho văn hóa thấm sâu và từng con người, từng gia đình, từng cộng đồng, từng cơ quan, xây dựng đời sống văn hóa phong phú, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Đến nay, 100% khối có hương ước, quy ước về nếp sống văn hóa, và có 11/11 khối đạt văn hóa, đạt 100%, 91,6% gia đình đạt văn hóa.

nhai1

nhai2

nhai3
Tại hội nghị, UBND phường Nghi Hải đã trao tặng giấy khen cho 4 tập thể, 16 cá nhân, và 11 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, và 10 năm thực hiện Quyết định 308/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Mỹ Hạnh – Thanh Bình