Cửa Lò: Tập huấn Luật BHXH, BHYT và BHTN sửa đổi năm 2014

Đăng ngày 29/09/2015

taphuanBH
Trong thời gian 1 ngày, 150 học viên sẽ được cán bộ Ban chính chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh giới thiệu một số nội dung về Luật BHXH, BHYT và BHTN sửa đổi năm 2014. Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 quy định chi tiết hơn một số chính sách về BHXH hiện hành và bổ sung nhiều chính sách mới có lợi cho người lao động. Luật BHXH sửa đổi lần này không chỉ mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm mà còn bổ sung nhiều quy định nhằm nâng cao chất lượng chính sách BHXH, tiếp tục tạo cơ hội cho người lao động được tiếp cận chính sách, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết những rủi ro trong cuộc sống. Đặc biệt, Luật còn đưa ra những quy định để thực hiện lộ trình đảm bảo nguyên tắc đóng hưởng, sự bền vững của hệ thống BHXH.
Tại lớp tập huấn Ban chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh còn phân tích tính ưu việt, nhân văn của chính sách mới;Đồng thời, những băn khoăn, vướng mắc của học viên quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN ở doanh nghiệp cũng được giải đáp đầy đủ và kịp thời./.
                                                              Đàm Hiền – Tạ Nhật