Nghi Hải tôn vinh 8 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2015 – 2018

Đăng ngày 12/11/2018

Sáng 12/11, UBND phường Nghi Hải tổ chức tổng kết phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018 và tôn vinh mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2015 -2018.

nh

Trong năm 2018, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phường Nghi Hải đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình văn hóa, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng GĐVH bằng nhiều hình thức. Nhờ đó năm 2018 số GĐVH của toàn phường đạt 99%,  11/11 khối đã được công nhận là khu dân cư tiên tiến. Phát huy tinh thần nội lực xây dựng cơ sở hạ tầng, trong năm 2018 UBND phường huy động được tổng số tiền là hơn 1,5 tỷ đồng và 218 ngày công để tu sửa nhà văn hóa, mua sắm cơ sở vật chất, xây dựng cổng làng, tổ chức hoạt động VHVN – TDTT tại các khối. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn phường được duy trì ổn định, công tác tham mưu, tuần tra, kiểm soát trên địa bàn kịp thời và hiệu quả. Chính vì vậy các vấn đề bức xúc, nổi cộm về an ninh trật tự cũng như trong đời sống xã hội được giải quyết kịp thời.

nh1

nh2

Trong giai đoạn 2015 -2018, trên toàn phường đã xây dựng được 20 mô hình điển hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng,  nhiều gương “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến gắn với thực hiện “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bằng những cách làm hay một số mô hình đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong đời sống hàng ngày của nhân dân.

nh3

Hội nghị cũng đã thảo luận những nguyên nhân và tồn tại đồng thời đưa ra 11 nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2019.

nh4

nh5

nh6

nh7

Dịp này UBND phường Nghi Hải đã trao giấy chứng nhận cho 29 gia đình văn hóa tiêu biểu trong năm 2018 và tôn vinh 8 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2015-2018.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ngọc Ánh