Du lịch Cửa Lò tầm nhìn mới (phát sóng NTV ngày 13/11/2018)

Đăng ngày 13/11/2018

Năm 2018 sắp kết thúc, nhìn lại hoạt động du lịch của Cửa Lò 2018, bên cạnh một số kết quả đạt được cao hơn so với năm trước thì vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục được quan tâm khắc phục để một địa danh vốn nổi tiếng về du lịch hơn một thế kỷ nay không phải tụt lại phía sau so với  nhiều địa phương khác.