Nghi Hải sinh hoạt CLB “Thời sự pháp luật” quý 2/2018

Đăng ngày 30/05/2018

Nâng cao cảnh giác, đấu tranh, phòng tránh những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường là mục đích của buổi sinh hoạt CLB “Thời sự pháp luật” phường Nghi Hải quý 2/2018 được tổ chức sáng 30/5.

hl

Trong thời gian 1 buổi, 160 thanh viên CLB “Thời sự pháp luật” phường Nghi Hải đã được tuyên truyền, phổ biến một số thông tin liên quan đến các hoạt động tôn giáo gần đây, đặc biệt là “Hội thánh đức chúa trời” và một số quy định của pháp luật về khai thác thủy hải sản trên biển.

hl1

hl2

Đây là những nội dung quan trọng, giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thưc một cách đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc bản chất của sự việc, từ đó góp phần cảnh giác, đấu tranh, phòng tránh những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội và những quy định của pháp luật về khai thác thủy hải sản trên địa bàn./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý