Cửa Lò tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội

Đăng ngày 30/05/2018

Để góp phần thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác định hướng dư luận, sáng nay: 30/5, Cửa Lò tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội.

dl

Trong thời gian 1 buổi, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của thị xã Cửa Lò được trao đổi một số vấn đề về công tác dư luận xã hội hiện nay; cách nắm bắt, các kĩ năng phân tích, tổng hợp tình hình,  xử lý những tình huống dư luận xã hội đưa ra, những tình huống nảy sinh trong thực tiễn xã hội; những yếu tố tác động đến tình hình dư luận xã hội, sự tác động của các thế lực thù địch vào tình hình tư tưởng.

dl1

dl2

Mục đích của lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, áp dụng vào thực tiễn công việc, từ đó, tham mưu tốt cho cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác định hướng dư luận. Đồng thời góp phần giữ vững chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội thị xã Cửa Lò phát triển./.

           Hữu Lương