Nghi Hải ra nắt nhóm “Nam giới biển”.

Đăng ngày 16/09/2016

Nhóm nam giới biển gồm 33 thành viên. Sau khi thành lập nhóm sẽ được tổ chức sinh hoạt 12 chủ đề theo định kỳ 1 tháng 1 lần.

Still0916 00000

Still0916 00003

 

Nhóm thành lập với mục đích nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về SKSS/KHHGĐ và giúp nam giới nhận thấy rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình về việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ để có hành vi đúng trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc con cái, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, vận động tuyên truyền mọi người cùng nhau tham gia, nhằm thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ trên địa bàn.

Still0916 00004

Still0916 00002

Được biết, đây là lần thứ 2 Nghi Hải tiếp tục là đơn vị được chọn làm điểm để xây dựng mô hình Nam giới biển, sau thành công về thành lập nhóm nam giới biển lần thứ nhất và được nhân rộng ra 7/7 phường trên địa bàn thị xã Cửa Lò./.

Đàm Hiền- Ngọc Ánh