Nghi Hải học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Đăng ngày 24/02/2017

Sáng ngày 24/2, Đảng bộ phường Nghi Hải tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Gần 260 đảng viên trên địa bàn đã được nghe đ/c Hoàng Văn Hải – Phó ban Tuyên giáo Thị Ủy quán triệt Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

hainq

Nghe lãnh đạo địa phương quán triệt Nghị quyết số 04 – NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

hainq1

hainq2

Nghị quyết 05 – NQ/TW ngày 1/11/2016 về một số chủ trương , chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lương tăng trưởng, năng suất lao động, sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế.Nghị quyết 06 – NQ/TW ngày 5/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn đinh chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Kết luận số 09 ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước 2017.

Đây là những nội dung quan trọng có ý nghĩa thiết thực mang tính chất định hướng giúp cán bộ, đảng viên nắm vững thông tin cơ bản của Chỉ thị và Nghị quyết, từ đó vận dụng một cách sáng tạo và thực tiễn cuộc sống trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương./.

Đàm Hiền – Duy Quý