Cửa Lò tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Đăng ngày 24/02/2017

Xác định đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng là một nhiệm vụ quan trọng đang được Đảng bộ thị xã Cửa Lò triển khai nghiêm túc, có hiệu quả trong những năm qua.

kld9

Những năm trước đây, Nghi Hải là một trong những phường tiếp nhận nhiều đơn thư khiếu nại của nhân dân, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai. Nhiều sai sót trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ phía chính quyền và từ phía người dân đã làm cho công tác này chậm trễ, tạo ra tâm lý chán nản, mất lòng tin của người dân vào cơ quan nhà nước. Tình trạng này đã được giải quyết khi Đảng bộ phường đưa chương trình kiểm tra, giám sát đối với cán bộ làm công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào kế hoạch đầu năm và triển khai nghiêm túc. Từ đó, công tác này đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ và được người dân tin tưởng.

kld1 

Bà Trần Thị Trường, khối Hải Giang 1 – P.Nghi Hải – TX.Cửa Lò Cho biết: (Vừa rồi đây, xã xóm đưa ra hội đồng xét duyệt, và đã hoàn tất được thủ tục. Nhờ sự vào cuộc của xã phường rất nhiều, từ hội đồng cho đến chủ tịch, đến địa chính, các ban ngành đều vào cuộc giúp đỡ cho 2 gia đình thành công được 2 cái bìa và chắc chắn đợt này sẽ thành công được)

kld2

Củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã được Đảng bộ phường Nghi Hải đẩy mạnh. Trong đó, tập trung vào các nội dung liên quan đến việc thực hiện nghị quyết TW4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các vấn đề nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra của Đảng ủy phường đã chủ động nắm bắt tình hình, thông tin và diễn biến, từ đó có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời những sai phạm của cán bộ, đảng viên trong lĩnh vực công tác.

kld6

Ông Trần Quang Thạch, phó Bí thư thường trực Đảng ủy P.Nghi Hải – TX.Cửa Lò cho biết: (Công tác kiểm tra, giám sát phải thực hiện theo một quy trình chặt chẽ theo quy định của Đảng. Tuy nhiên, phải có sự đồng thuận của nhân dân. Hàng năm, Ủy ban kiểm tra giám sát phải xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và triển khai xuống tận chi bộ. Trong quá trình triển khai, thực hiện làm đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng. Ở đây, chúng ta làm việc rất chặt chẽ, có sự xác minh, thẩm tra rất cụ thể ở khối xóm) 

kld3

kld5

Từ kết quả của công tác kiểm tra, giám sát đối với đội cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, lề lối, tác phong làm việc ở đảng ủy phường Nghi Hải đã cho thấy, chính sự công khai, dân chủ, công bằng, đúng nguyên tắc của việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện giải pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng sẽ tạo sức mạnh đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là củng cố được niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Để làm được điều đó, đòi hỏi công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ làm công tác kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, bảo đảm thực hiện có chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ được giao.

kld8

Năm 2016, Ban thường vụ thị ủy Cửa Lò đã tiến hành 4 cuộc kiểm tra đối với 11 tổ chức cơ sở Đảng và 17 đảng viên. Bên cạnh đó, các đảng ủy cơ sở cũng đã tiến hành kiểm tra 29 chi bộ trực thuộc và 25 đảng viên, giám sát 19 tổ chức và 40 đảng viên, đạt 100% kế hoạch đề ra. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 11 tổ chức đảng và 18 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Năm 2016, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Cửa lò đã thi hành kỷ luật đối với 14 đảng viên, trong đó, khai trừ 3 đảng viên, cảnh cáo 1 đảng viên và 10 đảng viên bị khiển trách có dấu hiệu vi phạm. Việc xử lý kiên quyết, nghiêm minh sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên chính là giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, có tác động tích cực trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Trong thời điểm hiện nay, Đảng bộ thị xã Cửa Lò đang tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

kld7

Ông Lê Thanh Long, phó Bí thư thường trực thị ủy Cửa Lò cho biết:(Trong thời điểm này đang tập trung kiểm điểm theo tinh thần NQTW 4 của Đảng. Ủy ban kiểm tra giám sát các cấp có trách nhiệm phối với ban tổ chức và một số ban ngành khác để tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, gợi ý kiểm điểm đối với tổ chức Đảng, cá nhân có 27 biểu hiện mà NQTW 4 chỉ ra. Đồng thời, sau kiểm điểm, cá nhân phải xây dựng kế hoạch để khắc phục những khuyết điểm, sai phạm đó. UBKT giám sát phải phối hợp với Ban tổ chức để theo dõi, giám sát để thực hiện NQ tốt hơn).  

Đảng bộ thị xã Cửa Lò có 57 tổ chức cơ sở Đảng và hơn 3.387 đảng viên. Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của toàn Đảng bộ, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành. Đó cũng là những quan điểm, nguyên tắc hoạt động xuyên suốt của Đảng để bảo đảm cho tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh./.

Thanh Vân – Duy Quý