Nghệ An xây dựng kế hoạch “dài hơi” cho phát triển Du lịch

Đăng ngày 28/03/2014

    Đó là, tổ chức phát triển thành phố Vinh thành Trung tâm du lịch của tỉnh và vùng Bắc Trung Bộ với nhiều loaị hình dịch vụ và sản phẩm du lịch chất lượng cao; phát triển theo trục Quốc lộ 1A gắn với tiềm năng du lịch biển; phát triển dọc theo quốc lộ 15 A, đường Hồ Chí Minh, đồng thời tạo mối liên hệ giữa hai tuyến du lcịh theo Quốc lộ 7 và tỉnh lộ 48, khai thác tiềm năng khu di tích lịch sử Kim Liên và du lịch các huyện miền Tây Nghệ An; phát triển du lịch theo hướng Tây, dọc Quốc lộ 7, gắn với phát triển KT – XH miền Tây Nghệ An và các nước trong khu vực như Lào, Thái Lan thông qua các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn Nghệ An; phát triển du lịch về phía Tây bắc dọc theo tỉnh lộ 48.
 
    Để thực hiện mục tiêu này, thời gian tới Nghệ An  tập trung đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng  như giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước, hệ thống xử lý rác thải, thông tin liên lạc…để phục vụ  cho phát riển du lịch. Đồng thời, sẽ có kế hoạch đầu tư bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch, đầu tư xây dựng sản phẩm, đầu tư nâng cao nguồn nhân lực phục vụ, đầu tư xúc tiến quảng bá du lịch.

Theo: Mỹ Hà