Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Nghệ An đến 2020

Đăng ngày 28/03/2014

    Quy hoạch tổng thể với các nội dung chính như: phát triển các sản phẩm du lịch gắn liền với tiềm năng, tài nguyên du lịch; tiếp tục tạo ra sự đột phá sản phẩm du lịch để trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng mang tính bền vững.

    Phấn đấu đến 2020, đón 8.764 ngàn lượt khách, trong đó 701 ngàn khách quốc tế, 8.063 ngàn lượt khách du lịch nội địa. Thu nhập từ du lịch đến năm 2020 đạt 1.172,4 triệu USD. Phấn đấu 2020 thu hút được 310.876 lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch.

    Theo đó, 8 giải pháp để thực hiện quy hoạch là: giải pháp về công tác tổ chức; quản lý nhà nước; cơ chế chính sách; về nguồn vốn; về chính sách phát triển sản phẩm du lịch; phát triển thị trường và xúc tiến quảng bá du lịch; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; hợp tác quốc tế về du lịch…

Theo: Thanh Thuỷ