Ngành dịch vụ du lịch Cửa Lò lao đao vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (Phát sóng NTV ngày 4/5/2020)

Đăng ngày 04/05/2020

Đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới nói chung và của nước ta nói riêng. Một trong những ngành bị ảnh hường nhiều nhất là dịch vụ du lịch. Các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh du lịch ở Cửa Lò cũng không nằm ngoài thực trạng chung này.