HĐND phường Nghi Hải tổ chức kỳ họp thứ 10 ( bất thường)

Đăng ngày 04/05/2020

Sáng ngày 04/5, HĐND phường Nghi Hải đã tổ chức kỳ họp thứ 10 ( bất thường)  khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có ông Lê Văn Sơn- Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Phó đoàn chỉ đạo thị xã tại phường Nghi Hải.

Trong khuôn khổ của chương trình, các đại biểu HĐND phường Nghi Hải đã tiến hành  biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND phường Nghi Hải khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông  Ngô Thanh Linh do đã đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND phường Nghi Hải khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Trần Quang Thạch- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đại biểu HĐND phường.

Theo đó, kết quả  đã có 100% đại biểu tham gia kỳ họp bỏ phiếu tín nhiệm bầu ông Trần Quang Thạch – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, đại biểu HĐND phường giữ chức danh Chủ tịch HĐND phường Nghi Hải khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2021./.

Phan Thành- Tạ Nhật