Liên đoàn lao động TX Cửa Lò: Tập huấn nghiệp vụ công đoàn

Đăng ngày 24/11/2015

thcd

Tham dự tập huấn có hơn 140 học viên là ủy viên Ban chấp hành, kế toán các tổ chức công đoàn cơ sở trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Trong thời gian 1,5 ngày, các học viên được lãnh đạo Thị ủy quán triệt nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đồng thời, cán bộ liên đoàn lao động tỉnh và thị xã cũng đã quán triệt công tác thu chi tài chính công đoàn, triển khai Nghị định số 04, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn cách tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức – Lao động năm 2016 và triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến công tác công đoàn ./.

Hữu Lương – Duy Quý