Cửa Lò: Trường THPT Cửa Lò 2 Sinh hoạt mô hình “Trường học an toàn về ANTT”

Đăng ngày 24/11/2015

atgt

Buổi sinh hoạt đã thu hút sự tham gia của cán bộ, giáo viên và trên 600 học sinh trong toàn trường. Nội dung của buổi sinh hoạt là: tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương như luật gia thông đường bộ, chỉ thị 406/CP của Thủ tướng chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, tang trữ các loại pháo, tuyên truyền âm mưu thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để cán bộ, giáo viên, học sinh nâng cao cảnh giác, đề phòng.

atgt1

Đây là những nội dung quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, từ đó tích cực tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội , giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự ATXH trong trường học.