Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An tổng kết 2015

Đăng ngày 25/11/2015

Hoi bi bat1

Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An hiện có 569 hội viên. Năm 2015, Hội đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động, nhất là tham gia vào các phong trào của địa phương, như: Xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo… tạo được dấu ấn đậm nét trong khối đại đoàn kết các cấp. Trong năm qua, Hội đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ xây mới nhà cho 4 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 230 triệu đồng. Mặc dầu tuổi cao, sức yếu, nhưng công tác tìm kiếm hài cốt đồng đội luôn được các cấp Hội quan tâm; Năm nay đã có 47 bộ hài cốt liệt sỹ được cất bốc đưa về quê nhà. Bên cạnh hỗ trợ tiền Kỷ niệm chương cho hội viên nhận từ năm 2011 trở về trước, Hội tổng hợp hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục trình ban thi đua khen thưởng tỉnh xét tặng Kỷ niệm chương cho 101 hội viên. Tổ chức cho hơn 300 lượt hội viên đi điều dưỡng tại bệnh viện Phục hồi chức năng Tỉnh. Tổ chức được nhiều đợt hành hương về nguồn, tham quan các di tích lịch sử văn hóa cho các hội viên. Xuất bản cuốn Kỷ yếu Truyền thống, nhằm thông tin đầy đủ về hoạt động của hộiviên trong hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Hội đang gặp phải; Đồng thời, thảo luận đưa ra những giải pháp để triển khai tốt việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2016.

hoi bi bat2

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội năm 2015./.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh