Liên đoàn Lao động Thị xã Cửa Lò tổ chức Hội nghị phản biện Đề án nâng cao chất lượng nguồn lao động phục vụ du lịch

Đăng ngày 09/12/2020

Chiều 08/12, Liên đoàn Lao động Thị xã Cửa Lò tổ chức Hội nghị phản biện Đề án nâng cao chất lượng nguồn lao động phục vụ du lịch gắn với giải quyết việc làm và xóa nghèo bền vững giai đoạn 2020 – 2025 tại thị xã Cửa Lò

Đề án nâng cao chất lượng nguồn lực lao động phục vụ du lịch gắn với giải quyết việc làm  và xóa nghèo bền vững giai đoạn 2020 – 2025 tại thị xã Cửa Lò là một trong các đề án, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thị ủy giao cho UBND thị xã Cửa Lò xây dựng. Qua quá trình khảo sát, xây dựng, đánh giá tình hình và được các cơ quan, ban ngành, các phòng ban đóng góp ý kiến xây dựng, thực hiện quyết định 217 – QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành kèm theo Quy chế giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Liên đoàn Lao động Thị xã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến , phản biện đề án. Tham dự hội nghị có các  đồng chí : Nguyễn Quốc Hồng Nguyên – Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội  nhân văn Tỉnh Nghệ An; Nguyễn Chí Công – Phó chủ tịch, Trưởng ban KTCS Liên đoàn Lao động Nghệ An; Nguyễn Công Danh – Chủ tịch công đoàn Viên Chức Nghệ An; Lê Thanh Long – Phó bí thư Thường trực – Chủ tịch HĐND Thị xã; Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND Thị xã,và  các đồng chí Giám đốc Doanh nghiệp phục vụ du lịch; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành LĐLĐ thị xã, Chủ tịch công đoàn cơ sở, Bí thư các phường thuộc Trung tâm hoạt động du lịch,  Hiệu trưởng trường Cao đẳng DLTM. Phòng Lao động TBXH, Phòng nội vụ.

Tại Hội nghị, các Đại biểu và chuyên gia đã phản biện, cho ý kiến vào đề án, trong đó đề xuất cần đánh giá lại thực trạng và kết quả 5 năm qua  giai đoạn 2015 – 2020, sắp xếp bố cục hợp lý hơn,  làm rõ nhiệm vụ, giải pháp; các mục, phân tích trong Đề án phải logic với nhau. Đề án cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ VI, cần bổ sung thêm phần dự báo tình hình phát triển kinh tế, nguồn lực lao động và một số chủ trương, chính sách ảnh hưởng tác động bởi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 làm căn cứ để xây dựng.

Bên cạnh cơ sở pháp lý, khoa học, thực tiễn, cơ quan tham mưu cần phải đưa ra thước đo, tiêu chuẩn để đánh giá thực trạng nguồn nhân lực phục vụ du lịch trên địa bàn Thị xã và làm rõ đặc điểm của Thị xã trên cơ sở năng lực cạnh tranh, chất lượng nguồn nhân lực đặc thù hoạt động du lịch dịch vụ của Thị xã so với trong tỉnh cả nước, khu vực và đưa ra những đột phá trong thực hiện. Đồng thời, phải có dự báo về tiềm năng phát triển du lịch của Thị xã như về thiên nhiên Ban tặng cho Cửa Lò bãi biển dài, nông, sạch, con người xứ Nghệ, Cửa Lò có lòng mến khách, về giao thông phát triển ( Đường 72m, đường ven biển, cầu Cửa Hội, cáp treo ra Đảo Ngư, các dự án đưa vào sử dụng, đường thủy, các khu công nghiệp trong tỉnh phát triển, nguồn nhân lực trong tỉnh, cả  nước đến với Cửa Lò.

Mục tiêu của Đề án phải bám sát thế mạnh về tiềm năng du lịch Cửa Lò, về giao thông, kinh tế của thị xã. Nguồn nhân lực cho Thị xã được xác định rõ có 2 nguồn, đó là nhân lực tại chỗ và nhân lực thu hút, do đó phải làm rõ vai trò và cấu trúc lại nguồn nhân lực cũng như có cơ chế chính sách đào tạo, thu hút nhân lực. Đồng thời, phát huy vai trò của doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực của cơ quan nhà nước.

Những ý kiến phản biện của các chuyên gia và đại biểu tại hội nghị giúp cho cơ quan chủ trì thực hiện điều chỉnh, bổ sung nhằm đánh giá tổng thể thực trạng nguồn nhân lực Thị xã Cửa Lò giai đoạn 2015-2020. Từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể xây dựng đội ngũ nhân lực phục vụ Du lịch gắn với giải quyết việc làm và xóa nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 đáp ứng về số lượng, cơ cấu, chất lượng, đảm bảo nhu cầu phát triển về Du lịch,  kinh tế – xã hội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và phù hợp với các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và mục tiêu phát triển của Thị xã trong giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở để UBND thị xã Cửa Lò ban hành Đề án, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực của  thị xã Cửa Lò.

             Lê Xuân Trình – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã Cửa Lò