Cửa Lò: Họp thường trực HĐND thị xã

Đăng ngày 09/12/2020

Sáng ngày 9/12, Thường trực HĐNĐ thị xã tiến hành họp thường kỳ. Đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì.

Năm 2020, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức 12 phiên họp thường kỳ; phối hợp với thường trực MTTQVN thị xã, thường trực HĐND và MTTQ các phường  đã hoàn thành cho các đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, thị xã tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; Phối hợp tổ chức đối thoại giữa chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND 7 phường tiếp xúc cử tri đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân. Các Ban HĐND thị xã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong đó đã chủ động tiến hành thẩm tra đúng quy trình các văn bản, nghị quyết của thị xã. Trong năm, HĐND thị xã đã tiến hành 02 cuộc giám sát; giải quyết và trả lời 02 đơn thư khiếu nại của người dân.

Các đại biểu HĐND thị xã cũng đã nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần giải quyết: Các kiến nghị của cử tri các phường như đơn giá giải phóng mặt bằng, đền bù đất phi nông nghiệp; Tình trạng ô nhiễm môi trường cảng; vấn đề giao thông tại quốc  lộ 46 còn nhiều vi phạm; Một số công trình đầu tư chậm và kéo dài; Việc sử dụng nhà văn hóa sau khi sáp nhập…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao hoạt động đại biểu của HĐND, hoàn thành các chương trình đề ra; Đồng chí cũng đề nghị các phường thể hiện rõ trách nhiệm quản lý kinh tế xã hội trên địa bàn thông qua việc giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm. Trong thời gian tới cần thực hiện và triển khai tốt chương trình công tác; Hoàn thành và ban hành các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp HĐND thị xã khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hướng dẫn thực hiện tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14; cơ cấu đại biểu và nâng cao chất lượng đại biểu; Thực hiện giám sát, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại; Tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh./.

                                                                         Nguyễn Hương – Duy Quý