Liên đoàn lao động Cửa Lò bàn giao mái ấm công đoàn năm 2013

Đăng ngày 14/12/2013

Chị Phùng Thị Hạnh công nhân công ty TNHH đa lĩnh vực Ngọc Tích là người được tặng mái ấm công đoàn lần này. Được biết, hoàn cảnh của gia đình chị Hạnh hiện rất khó khăn vì thu nhập không ổn định trong khi còn phải nuôi 2 con nhỏ. Ngôi nhà được xây dựng ở khối 6 phường Nghi Hương cho chị Hạnh giá trị 300 triệu đồng, trong đó Liên đoàn lao động Cửa Lò hỗ trợ 30 triệu từ nguồn đóng góp của cán bộ, đoàn viên trong toàn Thị xã, số tiền còn lại do anh em nội tộc giúp đỡ. Đây cũng là ngôi nhà thứ 2 mà Liên đoàn lao động thị xã Cửa Lò huy động cán bộ, đoàn viên đóng góp trong năm 2013.
.