Bộ lao động TB & XH: Hội nghị tập huấn nghề công tác xã hội cho cán bộ làm công tác chăm sóc sức khỏe người có công

Đăng ngày 16/12/2013

Trong thời gian 2 ngày 16 và 17/12, các học viên gồm cán bộ, lãnh đạo của hơn 40 Trung tâm nuôi dưỡng Người có công trên toàn quốc sẽ được các giảng viên đến từ Cục bảo trợ xã hội và giảng viên trường Đại học LĐ&XH giới thiệu một số nội dung cơ bản về công tác xã hội, đó là: Chính sách của Nhà nước về phát triển nghề công tác xã hội; Thực tiễn hơn 2 năm thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội – Kết quả và thách thức. Tổng quan về nghề Công tác xã hội. Vai trò trách nhiệm của nhân viên công tác xã hội. Một số kỹ năng về công tác xã hội. Điều dưỡng người có công – Thực trạng và những yêu cầu đổi mới. Hệ thống các văn bản về bảo vệ môi trường. Thực trạng và những yêu cầu về môi trường trong các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công.

Mục đích của lớp tập huấn nghề công tác xã hội nhằm trang bị cho các học viên về các kiến thức cơ bản về công tác xã hội, chính sách bảo trợ xã hội. Qua đó, giúp các học viên nắm rõ được quy trình, kỹ năng thực hành công tác xã hội và chế độ chính sách, nhằm trợ giúp cộng đồng tiếp cận với các dịch vụ, đảm bảo nhu cầu và đáp ứng an sinh xã hội.