Lễ cầu ngư và lễ diễu hành lễ hội đền làng Mai Bảng

Đăng ngày 02/03/2023

Nằm trong chương trình lễ hội đền Mai Bảng năm 2023, hôm nay ngày 2/3 tức vào ngày 11/2 âm lịch, Ban tổ chức lễ cầu ngư được tổ chức với 60 tàu thuyền rước kiệu thần và diễu hành trên biển. Tại Cửa Lạch, đã tiến hành lễ cúng tế cầu ngư xin các ngài gia ân, phù hộ cho nhân dân được đánh bắt bội thu, cuộc sống được ấm no, bình an, hạnh phúc.

Buổi chiều độc đáo với gần 350 xe điện và 20 xe mô tô phân phối lớn tham gia lễ rước kiệu thần quanh phường và diễu hành vòng quanh thị xã.

Niềm vui, háo hức của nhân dân trong các ngày lễ trọng đại của làng Mai Bảng đã tạo nên bầu không khí hết sức vui tươi, kết động lực để nhân dân thi đua hăng say lao động sản xuất cùng góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Quan trọng hơn hết là lưu truyền, giữ gìn được nét đẹp truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho muôn đời thế hệ con cháu sau này.

                                                         Nguyễn Hương – Tạ Nhật