Đại hội Hội khuyến học Nghi Tân nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đăng ngày 02/03/2023

Chiều ngày 2/3/2023, Hội khuyến học phường Nghi Tân tổ chức đại hội đại biểu khoá V, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự đại hội có đại diện hội khuyến học thị xã Cửa Lò, lãnh đạo Đảng ủy – HĐND- UBND- UBMTTQ phường cùng các đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị, trường học và dòng họ trên toàn phường.


Nhiệm kỳ 2017- 2022, hội khuyến học phường Nghi Tân đã triển khai và thực hiện tốt các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập được xây dựng và phát triển sâu rộng. Hiện toàn phường có 9 cộng đồng học tập (7 khối và 2 giáo họ), có 3 đơn vị học tập, 36 dòng họ đạt dòng họ học tập và có 1052 gia đình học tập. Phong trào đẩy mạnh học tập suốt đời gắn với mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, khu dân cư kiểu mẫu  đã huy động được nguồn lực lớn từ doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân. Trong 5 năm qua,  phường và các chi hội khuyến học đã trao thưởng cho hàng nghìn em có thành tích cao trong học tập.

Ngoài đánh giá những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua, đại hội đại biểu hội khuyến học phường Nghi Tân lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027 còn xem xét, nhìn lại những hạn chế để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. Phấn đấu đến năm 2027 có 100% khu dân cư, 100% đơn vị giáo dục, 90% cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, 80% dòng họ xây dựng được tổ chức khuyến học; Quan tâm xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập,… Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội; làm tốt vai trò nòng cốt đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Đại hội đã bầu 21 người vào BCH Hội khuyến học phường Nghi Tân khóa V, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ông Hoàng Đức Hùng – Phó chủ tịch UBND phường tiếp tục được bầu làm Chủ tịch hội./.

Dương Tân – Ngọc Ánh