Lãnh đạo thị xã Cửa Lò dâng hương, báo công với Bác tại Kim Liên – Nam Đàn

Đăng ngày 10/01/2014

Trước khi báo công với Bác, Đoàn cán bộ lãnh đạo Cửa Lò đã thắp hương tưởng niệm mộ bà Hoàng Thị Loan thân mẫu bác Hồ tại núi Chung. Tiếp đó Đoàn đã đến thăm quê nội, quê ngoại của Bác.

Tại nhà tưởng niệm bác Hồ ở khu di tích Kim Liên, thay mặt lãnh đạo Thị xã đồng chí Nguyễn Nam Đình – Bí thư Thị ủy Cửa Lò đã nêu lên những kết quả đạt được trong năm 2013. Mặc dầu trong năm qua kinh tế trong và ngoài nước gặp nhiều khó khăn nhưng tổng giá trị sản xuất toàn Thị xã đạt hơn 4300 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2012. Trong đó doanh thu từ du lịch dịch vụ đạt gần 2000 tỷ đồng. Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định.

Phấn khởi với những kết quả đã đạt được, các đồng chí lãnh đạo Cửa Lò hứa với Bác sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết của toàn dân trong việc khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2014 để chào mừng 20 năm thành lập Thị xã 29/8/1994 – 29/8/2014.