Hội người cao tuổi Cửa Lò triển khai nhiệm vụ năm 2014

Đăng ngày 10/01/2014

Năm 2013, Hội người cao tuổi thị xã đã nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Trước hết là tuyên truyền, chỉ đạo, động viên hội viên cùng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, các nghị quyết của Hội về chăm sóc và phát huy người cao tuổi. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào tuổi cao nêu gương sáng. Vì thế, đến nay trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đều có sự tham gia tích cực của người cao tuổi. Đặc biệt, các cụ cao niên còn tham gia xây dựng hệ thống chính trị và các tổ chức đoàn thể cơ sở vững mạnh, qua đó góp phần đưa thị xã Cửa Lò ngày một phát triển về mọi mặt.

Thay mặt lãnh đạo Thị xã, đồng chí Nguyễn Nam Đình bí thị ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội người cao tuổi đạt được trong năm qua, đồng thời đưa ra một số định hướng để Hội thực hiện trong năm 2014.

Dịp này, một số tập thể và cá nhân người cao tuổi Cửa Lò đã được trung ương Hội, tỉnh hội và Thị hội tằng bằng khen, giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong năm 2013 .