Phường Nghi Thu: Tổng kết công tác QP – AN, xây dựng cơ sở ATLC – SSCĐ năm 2013.

Đăng ngày 10/01/2014

Năm 2013, nhờ thực hiên tốt các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của Tỉnh, thị xã về triển khai nhiệm vụ QP-AN, nên công tác Quốc phòng – An ninh trên địa bàn phường nghi Thu đã cơ bản ổn định, tạo điều kiện để kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho du khách và nhân dân trong mùa du lịch năm 2013. Trong năm, UBND phường đã thường xuyên tập trung về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng hoàn thành quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ khi có tình huống bất ngò, phức tạp xảy ra. Tổ chức huấn luyện chiến đấu đạt hiệu quả cao, an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, các hoạt động trên lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội cũng được đảm bảo; Năm 2013, Công an phường Nghi Thu đã điều tra làm rõ 19/26 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, trong đó có: 2 vụ cướp, 7 vụ gây rối trật tự công cộng, 4 vụ trộm cắp tài sản, 5 vụ đánh bạc. Ra quyết định xử phạt 36 đối tượng, chuyển công an thị xã 3 đối tượng, nộp kho bạc nhà nước trên 35 triệu đồng.

Dịp này, UBND phường Nghi Thu đã trao giấy khen có 5 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác QP – AN năm 2013./.