Cửa Lò khai mạc lớp tập huấn cán bộ quân sự năm 2014

Đăng ngày 13/01/2014

Thành phần được triệu tập tham gia lớp tập huấn trong thời gian từ ngày 13 đến ngày 17/1/2014 gồm 174 học viên là Trưởng các phòng, ban ngành thuộc UBND Thị xã, Chỉ huy trưởng, chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự phường, các trung đội trưởng dân quân, tự vệ trưởng, Lực lượng sĩ quan Ban chỉ huy quân sự Thị xã.

Tham gia lớp học, các học viên sẽ được tiếp thu các nội dung cơ bản như: Tình hình thời sự Quốc tế, khu vực và tình hình, nhiệm vụ LLVT Quân khu, Tỉnh năm 2014. Một số vấn đề quản lý của công tác quân sự Quốc phòng, công tác quốc phòng ở địa phương. Công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành Diễn tập chiến đấu, trị an. Mở rộng quy mô lực lượng dân quân tự vệ trong các trạng thái SSCĐ, trạng thái quốc phòng. Qua lớp học này, nhằm bồi dưỡng cho cán bộ quân sự cơ sở nắm được quan điểm và nội dung cơ bản về công tác quân sự địa phương ở cơ sở; kỹ, chiến thuật dân quân tự vệ. Có năng lực quản lý chỉ huy, huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng được yêu cầu nhịêm vụ, biết tổ chức xây dựng, huấn luyện chỉ huy phân đội hoạt động, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong mọi tình huống.