Cửa Lò đứng đầu tỉnh về công tác thu thuế năm 2013

Đăng ngày 13/01/2014

Năm 2013, Cửa Lò là một trong những đơn vị đứng đầu của tỉnh trong công tác thu ngân sách vượt cao so với chỉ tiêu được giao. Trong đó, tổng số thu hơn 200 tỷ đồng, đạt 140% dự toán pháp lệnh, đạt 115 dự toán phấn đấu. Để đảm bảo kế hoạch giao, Chi cục thuế Cửa Lò đã triển khai một số chương trình chống thất thu đối với một số lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng, xây dựng cơ bản vãng lai ngoại tỉnh. Trong năm, chi cục đã tiến hành kiểm tra tại 58 đơn vị, qua công tác kiểm tra đã tiến hành truy thu và xử phạt gần 2,2 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1,3 tỷ. Song song với đó, chi cục thuế Cửa Lò cũng chú trọng đến công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ, xử lý nghiêm các trường hợp nợ thuế quá hạn. Do đó, tổng số nợ thuế đã thu được trong năm là 8,5 tỷ đồng, tăng 1,5 tỷ đồng so với năm trước. Năm 2014 này, bên cạnh việc giải quyết các khoản nợ thuế tồn đọng, chi cục thuế Cửa Lò sẽ tập trung triển khai nhiều chính sách mới ban hành, phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu ngân sách tỉnh giao./.