Làng nghề kinh doanh, chế biến hải sản đông lạnh khối 6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đăng ngày 08/12/2023

Tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ và thu mua hàng hải sản là một trong những mục tiêu quan trọng được Làng nghề kinh doanh, chế biến hải sản đông lạnh khối 6, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò quyết tâm thực hiện tại Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra vào chiều ngày 8/12. Dự hội nghị có đại diện Phòng kinh tế thị xã; Đại diện thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể phường và hội viên trong Làng nghề.
Nhiệm kỳ 2017 – 2023 là một nhiệm kỳ đặc biệt khó khăn đối với Làng nghề kinh doanh, chế biến hải sản đông lạnh khối 6. 8/22 kho đông lạnh phải đóng cửa, giải thể và chờ thanh lý. Nếu như các năm trước mỗi kho cấp trữ từ 200 – 300 tấn cá thì năm 2023 này chỉ đạt 1/3 sản lượng mà vẫn khó khăn tìm đầu ra thị trường tiêu thụ vì giá thành thu mua quá cao. Vì thế, các kho đông lạnh chủ yếu là gia công cho khách hàng. Tổng sản lượng thu mua chế biến hải sản trong nhiệm kỳ qua ước tính khoảng 15 nghìn tấn. Mặc dầu khó khăn nhưng Làng nghề luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội; Ủng hộ hàng chục triệu đồng đến MTTQ Việt Nam…
Hai mục tiêu được xem là quyết định cho sự tồn tại của Làng nghề trong nhiệm kỳ mới, đó là: Việc tiếp cận mở rộng thị trường tiêu thụ và thu mua hàng hải sản. Đầu tư các máy móc hiện đại, nhà xưởng, khu sản xuất chế biến đầy đủ các yếu tố ATVSTP. Chính vì thế, Đại hội đã dành nhiều thời gian để cùng thảo luận, bàn các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn. Đồng thời cũng gửi các kiến nghị đến các cấp ban, ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ sở chế biến trong Làng nghề được sớm thuê đất nhằm hoạt động được đồng bộ hơn, đảm bảo công tác môi trường tại địa phương. Quan tâm, tạo điều kiện để Làng nghề tiếp cận nguồn vốn vay để mở rộng sản xuất kinh doanh…
 
Với sự thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra 03 thành viên tham gia vào BCH và ông Hoàng Hữu Sum tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Làng nghề kinh doanh, chế biến hải sản đông lạnh khối 6, phường Nghi Tân, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Đàm Hiền – Duy Quý