Lần đầu tiên Nghệ An ký hợp tác xúc tiến du lịch công – tư

Đăng ngày 18/03/2017

Chiều 17/03/2017, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Nghệ An và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Châu Vinh – Vinh Guru Tours ký biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch năm 2017.

Mục đích chung của việc hợp tác này là đẩy mạnh phát triển du lịch Nghệ An nói chung và hoạt động quảng bá, xúc tiến nói riêng. Theo đó, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Nghệ An sẽ hỗ trợ quảng bá cho Vinh Guru Tours và ngược lại; Trung tâm và công ty cùng liên kết Website giới thiệu tour tuyến du lịch Nghệ An, cùng tham gia các hội chợ, sự kiện du lịch trong nước và nước ngoài; Tổ chức đón các đoàn Famtrip, Prestrip.

Ký kết hợp tác trong quảng bá, xúc tiến du lịch Nghệ An. Ảnh: Thành Chung.
Ký kết hợp tác trong quảng bá, xúc tiến du lịch Nghệ An. Ảnh: Thành Chung.

Vinh Guru Tours sẽ thực hiện tham khảo, bán các tour, tuyến du lịch ở Nghệ An do Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Nghệ An xây dựng. Cụ thể trong năm 2017 này, Trung tâm sẽ phối hợp cùng Vinh Guru Tours nghiên cứu, xây dựng 01 sản phẩm du lịch mới, thí điểm và đưa vào khai thác… Ngoài ra, Vinh Guru Tours sẽ bồi dương kỹ năng tiếng anh giao tiếp chuyên ngành cho cán bộ Trung tâm.

Đây là lần đầu tiên, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Nghệ An ký thí điểm hợp tác xúc tiến du lịch công – tư cùng một công ty du lịch hoạt động lữ hành. Thời gian hợp tác từ ngày ký đến ngày 31/12/2017. Nếu chương trình hợp tác có hiệu quả, đem lại hiệu quả thiết thực cho du lịch Nghệ An, thời gian tới, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Nghệ An tiếp tục mở rộng, ký thêm thỏa thuận hợp tác với nhiều công ty khác./.

Thanh Sơn